Görev süresi 7 yıl olacak

Altılı Masa, anayasa taslağını açıkladı. Anayasa metnine göre Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 7 yıl olacak, bir kimse ancak bir kez Cumhurbaşkanı seçilebilecek ve partisi ile ilişiği kesilecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması için TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Parti kapatma zorlaştırılacak. Kadına şiddetten suçlu bulunanlar milletvekili olamayacak. [...]