Hazineye Ait Tarım Arazileri Doğrudan Satılacak

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer alan hazineye ait tarım arazilerinin doğrudan satılabileceğini söyledi.

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başvuru süresinin 5 Aralık 2017 ile 4 Aralık 2018 tarihleri arasında olduğunu ifade etti. Budak, ‘Kiracıların 30 Mart 2014 tarihi itibariyle en az üç (3) yıldan beri taşınmazı kiralamış olmaları ve halen kira sözleşmesinin devam ediyor olması, kullanıcılarının ise bu taşınmazları 30 Mart 2014 tarihi itibariyle en az üç (3) yıldan beri tarımsal amaçla kullanıyor olmaları ve kullanımlarının halen devam ettiğinin idarece belirlenmiş olması ya da bu taşınmazların kullanım ve süre şartlarına tabi olunmaksızın paydaşı olunması, başvuru süresi içerisinde bu taşınmazı doğrudan satın almak için idareye başvurulmuş olması, idarece tespit ve tebliğ edilen rayiç bedelin itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi, tebliğ ekinde yer alan standart dilekçe, TC Kimlik numarası beyanı, varsa ecri misil ihbarnamesi ve ecrimi silin ödendiğine ilişkin belge örneği, varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı muvafakat name, tüzel kişiler için ayrıca, taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcini gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri, satış bedeli rayiç bedel üzerinden belirlenecek olup peşin veya taksitle ödenebilecektir’ dedi.

‘Vade tarihinden sonra ödeme tarihine kadar gecikme zammı uygulanır’

Budak, açıklamasının devamında, vadesinde ödenmeyen taksit tutarına vade tarihine kadar kanuni faiz, vade tarihinden sonra ödeme tarihine kadar gecikme zammı uygulandığını ifade ederek, ‘Satış bedelinin yüzde 20’si yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç (3) ay içinde ödenecektir. Kalan bedel, on (10) eşit taksitle, beş (5) yılda kanuni faizi ile birlikte ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarına vade tarihine kadar kanuni faiz, vade tarihinden sonra ödeme tarihine kadar gecikme zammı uygulanır. Ayrıca, imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017 tarihinden önce Bakanlıkça (müdürlüğümüzce) tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılara kira süresini uzatılabilme veya bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımından sonra doğrudan satılabilme imkanı getirilmiştir’ dedi. – BİLECİK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.