Yüksek Teknoloji Ürünlerin İhracatında Eskişehir İlk Sırada

Eskişehir ve bölgedeki teknoloji tabanlı firmaların güçlendirilerek katma değerli üretime geçilmesi amacıyla geliştirilen ‘Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı-TechUp’ın ikincisi gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) tarafından yürütülen programın 2018 yılı Eskişehir lansmanı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Çakacak, ülkenin belirlediği hedefler ulaşabilmesi için yenilikçi ve katma değeri yüksek milli üretime geçilmesinin önem arz ettiğini belirtti. Vali Çakacak, ‘Eskişehir’in rekabet gücü yüksek sektörleri ‘makine-metal sanayi, havacılık, raylı sistemler, gıda sanayi, seramik ve madencilikten’ oluşmaktadır. Eskişehir kompresör (soğutucu), uçak motoru parçası ve dizel lokomotif üretiminde ulusal pazarın tamamına sahiptir. Ulusal pazarda bu gücün artırılarak devam etmesi, ayrıca dış pazarlarda da bu ürünlerden Eskişehir’in aldığı payın arttırılması için çalışılmalıdır. TÜİK 2017 dış ticaret verilerine göre Eskişehir’in dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir. İlimiz, ülkemizde en fazla ihracat yapan 18’inci il olmuştur. Eskişehir’de, sınai mülkiyet hakları göstergelerinde patent tescili öne çıkmaktadır. 2017 yılı verilerine göre Eskişehir 26 adet patent tescili ile Türkiye genelinde 10’uncu sırada yer almaktadır. Mart 2018 sonu itibariyle 16 adet Ar-Ge merkezi ile Türkiye’de 9’uncu sıradadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin ileri teknoloji ürünleri ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 3,5 iken Eskişehir’in yüksek teknoloji ürünleri ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 15’tir. Bu bağlamda Eskişehir, Türkiye’de ilk sırada bulunmaktadır. Tüm bu ve benzeri verilerin analiz edilmesi sonucunda BEBKA tarafından ‘Yatırım Destek Tanıtım Stratejisi ve Sonuç Odaklı Program’ gibi strateji dokümanları oluşturulmuştur. Bu dokümanlarda Eskişehir’de Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılması ve ilde Ar-Ge ve yenilikçiliğe dayalı bir ekosistemin oluşturulması gereği ortaya konulmaktadır’ dedi.

‘Üniversitede üretilen bilgiler katma değere dönüştürülmeli’

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve belirlenen ulusal hedeflere ulaşabilmesi için daha yoğun Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütmesi gerektiğini söyledi. Rektör Gündoğan; ‘Tüm bu hedeflere ulaşmamız ancak ileri teknoloji ürünlerinin ihracatını artırmamız ile mümkündür. Bu da ancak üniversitelerimizde ürettiğimiz bilginin katma değere dönüşmesiyle mümkün olacaktır. Bilginin katma değere dönüşmesinde ise girişimcilik en kritik ve önemli konulardan biridir. Günümüzde üniversitelerin eğitim yolu ile nitelikli insan kaynağı oluşturma ve araştırma yaparak bilgi üretme rollerine ek olarak ürettikleri bilginin yenilik faaliyetlerine katkı sağlaması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla üstlenecekleri rollerinin de pekiştirilmesi konusu öne çıkmaktadır. Üniversiteler böylelikle ulusal yenilik sistemi içerisinde yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemini destekleyici bilgi merkezleri haline gelmektedir. Üniversitelerin sektör ile etkileşimlerinin artırılması ve ekonomik katma değer oluşturma sürecinde etkin olabilmeleri için üniversite tabanlı başlangıç firmalarının kurulmasını destekleyen mekanizmaların ve fikri sınai mülkiyet hakları ile lisans gelirleri yönetimi süreçlerinde araştırmacılara rehberlik görevini üstlenebilecek ara yüzlerin yenilik sistemi içerisinde güçlü bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Üniversitemizce desteklenen programdan beklentimiz programa seçilen ve burada alınacak eğitimlerle büyüyecek olan 8 teknoloji firmasından en az ikisinin yatırım alarak ticarileştirmeyi gerçekleştirmeleri ve bir başarı hikayesi çıkarmalarıdır. Günümüzde girişimcilik sadece bir kariyer yolu değil, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında kuvvetli bir şekilde desteklenmesi gereken bir araçtır’ ifadelerini kullandı.

Program, TechUp 2017 döneminde yer alan isimlere plaket verilmesinin ardından tanıtım etkinlikleri ile devam etti. – ESKİŞEHİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.