Polikistik böbrek hastalığı nedir? Polikistik böbrek hastalığı tedavi yöntemleri

Polikistik böbrek hastalığı nedir? Polikistik böbrek hastalığı tedavi yöntemleri

Poliksitik böbrek hastalıklarının kist gelişmesine yol açan hastalıklardan en sık görülenidir. Peki, polikistik böbrek hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir?

Medical Park Gaziantep Hastanesi Nefroloji Bölünü Uzm. Dr. Erkan Mahsereci, polikistik böbrek hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. Uzman Dr. Erkan Mahsereci, poliksitik böbrek hastalıklarının kist gelişmesine yol açan hastalıklardan en sık görüleni olduğunu belirterek, “Böbreklerimizde kist gelişmesine yol açan çeşitli hastalıklar vardır. Bu hastalıklardan bazıları kalıtsal, yani irsidir. Bazıları ise kalıtımla ilişkisiz bir şekilde gelişir. Polikistik Böbrek Hastalığı (PBH), kalıtsal böbrek hastalıkları içinde en sık görülenidir. Aslında bu hastalığın daha bilimsel adı ‘Otozomal Polikistik Böbrek Hastalığı’dır. Yaklaşık her 500 ile bin canlı doğumdan birinde görülür. PBH erkek ve kadınlarda benzer sıklıkta görülür. Anne veya babadan birinde bu hastalık varsa, çocuğa geçiş riski yüzde 50’dir. Böbrek yetersizliği nedeni ile diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan veya böbrek nakli yapılmış hastaların yüzde 5-10’nunda böbrek yetersizliğinin nedeni PBH’dır. Bu nedenle insan ve toplum sağlığı açısından önemli bir hastalıktır. Bu hastalıkta başta böbrekler olmak üzere birçok organda kist adı verilen içi sıvı dolu kesecikler çoğalıp büyümeye başlamaktadır. Böbrekler birkaç kat daha büyük hale gelebilmekte ve hastalarda ağrı, idrar yollarına kanama, kistlerin enfekte olması ile birçok belirti oluşabilmektedir. Hastalığa tanı genelde erişkin dönemde kan basıncı ölçümü, idrar tetkiki ve ultrason gibi basit yöntemlerle tanı konmaktadır” dedi. Dr. Mahsereci, “PBH’nın ilerlemesini önleyici ya da yavaşlatıcı tedavilerin bulunabilmesi için tüm dünyada yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda umut verici bir gelişme olmuş ve ilk kez bir tedavinin kistlerin büyüme hızını ve böbrek yetersizliğinin ilerlemesini yavaşlatabileceği gösterilmiştir. Ayrıca hastalarda sıklıkla ağrı ve hastalığın diğer belirtileri, komplikasyonları ve kalp-damar hastalıklarının riskini azaltmaya yönelik tedaviler de uygulanmaktadır. Avrupa Polikistik Böbrek Hastalığı Forumu (EAF) tarafından yayımlanan Brüksel Deklarasyonu’nda bu hastalıkta karşılanmamış gereksinimler tanımlanmış ve hastaların yüksek kalitede sağlık hizmetine erişmesini destekleyen öneriler sunulmuştur. Bu deklarasyonda, özellikle Avrupa Komisyonu ve Ulusal Sağlık Bakanlıklarına, hastaların yaşam kalitesini koruyan, böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı geciktiren, beklenen yaşam süresini artıran ve bu yönleriyle hastalığın seyrini değiştiren tedavilerin geliştirilmesine yönelik araştırmaları destekleme çağrısında bulunulmuştur” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Mahsereci, ‘’Buradan hareketle PBH ile ilgili olarak kamuoyundaki duyarlılığı artırmak amacıyla Türk Nefroloji Derneği, Kistik Böbrek Hastalıkları Alt Çalışma Grubu bir dizi proje başlattı. Bu kapsamda PBH kayıt çalışması, hasta ve yakınlarına yönelik video tabanlı eğitim programları, hastaların Nefroloji Uzmanına erken yönlendirilmesi için 1. basamak sağlık sistemini eğitim projesi, yukardaki çalışmaları içeren bir internet platformunun kurulması ve veritabanı çalışmasının yayınlanması, hekimlere yönelik eğitim programları gibi projeler oluşturuldu. Ayrıca Türk Nefroji Derneği tarafından ”10 Mayıs günü” Ulusal Polikistik Böbrek Hastalığı Günü olarak ilan edildi. Yine ”Polikistik Böbrek Hastaları Derneği” kuruldu. (www.pbhdernegi.com). Bu doğrultuda, “Polikistik Böbrek Hastaları Derneği”nin bu internet sitesinin aktif kullanılması, hasta üye kaydının alınması, süreli bir yayın ile hasta iletişiminin artırılması, Türk Nefroloji Derneği tarafından hazırlanacak olan eğitim setinin hastalara ulaştırılması ve gelecekte de bölgesel hasta toplantılarının yapılması planlanmaktadır” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.